Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2017/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 97

29.08.2017

 

Tiedoksi annettavat asiat

 

Teknltk 29.08.2017 § 97
Pyhäjoen kunta / työmaakokouspöytäkirjat
Oheismateriaalina Rautiperän virkistys- ja liikunta-alueen, Yppärin ryhmäperhepäiväkodin sekä Aatosvainion infran työmaakokouspöytäkirjat.

Jylhän yksityistien kokous 21.6.2017

 

Oheismateriaalina Jylhän tiekunnan kokouksen pöytäkirja.

Pyhäjoen vuoden 2016 velvoitetarkkailun raportit:

 

Johdanto, vesistö ja kalatalous.

 

Oheismateriaalina: https://cloud.ahmagroup.com/index.php/s/sIbBFjdt4X9nsTx

Aluehallintoviraston päätös 22.8.2017
Oheismateriaalina Aluehallintoviraston päätös ruoppausmaiden merialueelle läjittämistä koskevan päätöksen (nro 56/2015/2) muuttamisesta.

Talousarvion laadintaohje 21.8.2017
Oheismateriaalina kunnanhallituksen kokouksessaan 21.8.2017 §309 antama talousarvion laadintaohje.

Palaveri johtojen ja laitteiden sijoittamisesta yhteistyösopimuksesta Elisa ja Eltel Neworks 16.8.2017

Palaveri johtojen ja laitteiden sijoittamisesta sekä yhteistyösopimuksesta Elenia Oy 14.9.2017

Lahnaojan sillan rumpuputken suunnittelutilaus.
Kiinteistöpäällikkö on tilannut Sito Oy:ltä suunnittelutyön oheismateriaalina olevan tarjouksen mukaan.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / ydinvoimalaitosalueen murskaustoiminta

 

Oheismateriaalina on päätöksen julkipano 25.8.2017.

 

 

Maakunnille vuokrattavien tilojen tietojen keräämisen pilottihanke
Oheismateriaalina Maakuntien tilakeskus Oy:n kirje.Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta päättää merkitä edellä olevat asiat tiedokseen.

 

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa