Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.08.2017/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  11  Sopimusluonnos

Tekninen lautakunta

§ 90

18.09.2012

Tekninen lautakunta

§ 104

29.08.2017

 

Kartta- ja mittaustöiden yhteistyösopimuksen jatkaminen Kalajoen kaupungin mittausosaston kanssa 1.10.2012 - 30.9.2017 / Sopimuksen uusiminen toistaiseksi voimassaolevaksi

 

Teknltk 18.09.2012 § 90

 

Kalajoen kaupungin mittausosasto on hoitanut Pyhäjoen kunnan mittaustyöt ja kartoitukseen liittyvät työt 1.1.2003 lähtien yhteistyösopimuksella, jota on jatkettu ja päivitetty kahden vuoden välein.

 

Kalajoen kaupungin mittauspalvelujen laskutushinnat ovat vuodelta 2006, hintoja on tarkistettu palvelujen tuottajahintaindeksin mukaisilla vuosimuutosprosenteilla 31.12.2010 ja 31.12.2011.

 

 

Kunnanhallitus hyväksyi 3.5.2010 § 107 Kalajoen kaupungin mittaus- ja kartoi tus tehtäviin liittyvän yhteistyösopimuksen jatkamisen ajalle 1.10.2010- 30.9.2012. Uuteen yhteistyösopimukseeni lisättiin mittaustehtävien ja kiinteistöi men palvelujen rinnalle:

   • Asemakaavan pohjakattojen laatiminen ja ajantasalla pito

 • Pohjakarttojen hyväksyminen

 • Johtokarttojen laatiminen ja ajan tasalla pito

 • Asemakaavan ja ranta-asemkaavan paalutukset

 • Tonttien lohkomisten maastotyöt (pyykitykset)

 • Rakennusten sijannin ja korkeusaseman merkitsemiset

 • Sijaintikatselmukset

 • Kunnallistekniikan suunnitteluun liittyvät kartat ja mittaukset sekä maastoon

 • merkintään liittyvät mittaukset

 • Taso- ja korkeuskiintopisteverkon rakentaminen ja ylläpito

 • Ulkopuolisten tahojen ( esim.runkokaavoittaja, ely ym) kartta- ym palvelu

 • Kaavoitusmittausten valvonta

 • Muut erikseen sovittavat tehtävät

 

 

Pyhäjoen kunnan hallintosääntö hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 15.12.2010 ja hallintosäännön mukaan 53 §:n mukaan tekninen lautakunta vastaa mittauspalveluista ja päättää tehtäväalueella taksoista ja maksuista. Teknisen lautakunnan hankintaraja on 200 000 euroa alv 0 %. Talousarviossa on mittauksille varattu vuodelle 2012 yhteesä 27 000 euroa. Teknisen lautakunnan hankintaraja ei ylity uudella 5 vuodelle tehtävällä sopimusluonnoksella.

 

Kyseessä on kuntayhteistyötä 5 vuodeksi jatkava sopimusluonnos, joka on samansisältöinen Kalajoen kaupungin muiden samoja palveluja käyttävien kuntien kanssa (Sievi, Alavieska, Merijärvi). Kuitenkaan Kalajoen kaupungin mittausosasto ei käytä viranomaisvaltaa, vaan tuottaa sopimusperusteisesti tilattuja palveluja.

 

Keskeisimmät muutoskohdat:

 

- Sopimuskausi jatkuisi 5 vuotta, entisen 2 vuoden sijaan

 

- Kalajoen henkilöstö on päivietty nykytilanteen tasalle

 

- Tuntivelostushintojen muutos (nykyiset hinnat ovat olleet voimassa vuodesta 2006.

 

- muutoksia terminologiassa

 

- Tarkennoksia kohdassa 7

 

Maanmittauslaitoksen ja Raahen seutukunnan kuntien yhteinen laserkeilaushanke ja Maanmittauslaitoksen siirtyminen uuteen Euref-fin kordinaattijärjestelmään ja N2000 korkeusjärjestelmään ovat tuoneet mukanaan suuria muutoksia ja muunnoksia mittauksiin ja ennen kaikkea paikkatietojärjestelmään. Em toimenpiteiden päivitys/siirtoasiat ovet vielä kesken ja ne hoitaa Pyhäjoen kunnan puolesta Kalajoen kaupunin mittausosasto vuonna 2011 ja 2012 sovitulla tavalla/kustannuksilla ( tekninen lautakunta 14.3.2012 § 18).

 

Kaavoitukseen liittyvien mittausten ja paikkatietojen käsittely ja toimittaminen Pyhäjoen kunnan käyttämille runkokaavoittajille ja muille suunnittelijoille vaatii nykyisten määräysten mukaan hyvät atk-välineet /ohjelmat voilla muunnellaan paikkatietoaineistoa eri järjestelmistä toisiin ja toimitetaan suunnittelijoille. Samassa kategorissa on nyksyiten vaatimusten mukaan asemakaavan pohjakarttojen ajantasalla pitäminen ja pohjakarttojen hyväksyminen.

 

Kalajoen kaupungin mittausosasto on toiminut kaikissa Pyhäjoen kunnalle suorittamissaan palveluissa mallikkaasti, tehokkaasti sekä työtilausten toteuttamisaikataulun että kustannusten suhteen, jotka ovat pysyneet asianmukaisella tasolla ja talousarvion raamissa. Pyhäjoen kunnan tekninen osasto/lautakunta ovat olleet erittäin tyytyväisiä saatuihin palveluihin kaikilla osa-alueilla.

 

 

 

Pyhäjoen tekninen johtaja esitti Kalajoen mittausosastolle, että seuraava kuntayhteistyösopimus tehtäisiin 5 vuodeksi entisen 2 vuoden sijasta. Yksistään paikkatietojärjestelmän ylläpito Pyhäjoen kunnan tietojen päivittämiseksi Maanmittauslaitokselle on työlästä ja aikaaviepää ja Kalajoen mittausosasto on onnistunut tässä yhteistyön hoitamisessa luomaan hyvät toimivat mallit Pyhäjoen kunnan puolesta, joista myös Pyhäjoen kunta on hyötynyt saamalla Maanmittauslaitokselta edullisesti heidän ns "irroitushinnallaan" mm ajantasalla olevaa tietoa Facta-järjestelmään ja tausta-aineistoihin.

 

Saman tyyppinen toimintamalli on luotu ajantasakaavojen ylläpitoon viranomaisten ja ylläpitäjien kesken.

 

 

 

Oheisena esityslistan liitteenä on 1.10.2012 päivätty Kalajoen kaupungin maankäyttöpalveluiden yhteistyösopimusluonnos.

 

 

 

Ehdotus:

 

Tekninen lautakunta hyväksyy Kalajoen kaupungin maankäyttöpalvelujen esittämän yhteistyöspimuksen jatkaminen 1.10.2012 päivätyn sopimusluonnoksen mukaisesti ajalle 1.10.2012 - 30.09.2017.

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Teknltk 29.08.2017 § 104


Sopimuskausi Kalajoen kaupungin maankäyttöpalveluiden yhteistyösopimuksen osalta on päättymässä.

Yhteistyö on ollut sujuvaa ja molempia osapuolia hyödyttävää, joten sen jatkaminen on perusteltua.

Kalajoen kaupunki esittää sopimuksen päivittämistä toistaiseksi voimassaolevaksi vuoden kerrallaan siten, että se on irtisanottavissa aina puoli vuotta ennen vuoden vaihdetta.

Ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy sopimuksen jatkamisen 1.10.2017 alkaen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

 

Päätös:

 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa