Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 330

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 450

28.11.2016

Kunnanhallitus

§ 98

13.03.2017

Kunnanhallitus

§ 198

22.05.2017

Valtuusto

§ 67

07.06.2017

Kunnanhallitus

§ 330

11.09.2017

 

Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutos / OAS, luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen / Lainvoimaisuus

 

2/10.02.03/2017

 

Khall 28.11.2016 § 450

 


Asemakaavan muutosta koskeva alue sijaitsee Pyhäjoen kirkonkylän pohjoispuolella korttelien 255 ja 258 alueella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa jalankululle varattu tiealue osaksi tontteja 1 ja 2 korttelissa 258. Muutoksella mahdollistetaan korttelin eteläpuolisen tontin rakentuminen. Kaavamuutosta koskeva kortteli rajautuu pohjoispuolelta Hanhitiehen ja eteläpuolelta Puistotiehen.

Runkokaavoituksen ohjausryhmä hyväksyi maanomistajilta tulleen aloitteen kevyen liikenteen väylän poistamisesta kokouksessaan 4.10.2016.

Kirkonseudun kortteli 258 asemakaavan muutoksen vireille tulo ja OAS päivämäärällä 28.11.2016 lähetetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tiedoksi.

Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosluonnos asetetaan yhtä aikaa kaavamuutoksen vireille tulon kanssa yleisesti nähtäville ja luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään alkuvuodesta 2017.

Liitteenä seuraavat asiakirjat:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä 28.11.2016
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosluonnoksen kaavaselostus päivämäärällä 28.11.2016
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosluonnoksen kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä 28.11.2016
- Kuulutus vireille tulosta ja kaavaluonnoksesta päivämäärällä 28.11.2016
- Lausuntopyyntö päivämäärällä 28.11.2016

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) hyväksyy Kirkonseudun korttelin258 asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS päivämäärällä 28.11.2016).
OAS:ia voidaan tarvittaessa päivittää.

2) lähettää OAS:in tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle

3) hyväksyy Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosluonnoksen
kaavaselostuksen ja kaavakartan päivämäärällä 28.11.2016

4) asettaa Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavanmuutosluonnoksen
aineistoineen yleisesti nähtäville 07.12.2016 - 07.01.2017 väliseksi ajaksi

5) pyytää viranomaisilta ja muilta osallisilta lausunnot Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosluonnoksesta 07.01.2017 mennessä.

 

 

 

Päätös:

 

 

Khall 13.03.2017 § 98

 


Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotus

 

Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutoksen tilannetta päivitettiin kaavoituksen ohjausryhmän kokouksessa 15.2.2017.

Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutoksesta saatiin 4 lausuntoa ja 2 mielipidettä, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 13.3.2017.

Liitteenä seuraavat Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdo- tuksen asiakirjat:
- Kaavoittajan vastine Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutos- luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä 13.3.2017
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen A3 -kartta- pienennös päivämäärällä 13.3.2017
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen kaavaselostus päivämäärällä 13.3.2017
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen lausuntopyyntö päivämäärällä 13.3.2017
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen kuulutus päivämäärällä 13.3.2017

Muu Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen oheisaineisto:
- Osallistumis- ja arviontisuunnitelma päivämäärällä 28.11.2016 on nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilta ilmoitustaululta kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) hyväksyy kaavoittajan laatiman vastineen Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

 

päivämäärällä 13.3.2017

2) hyväksyy Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen kaavakartan ja selostustuksen päivämäärällä 13.3.2017

3) asettaa Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen oheisaineistoineen yleisesti nähtäville 21.3.2017 - 19.4.2017 väliseksi ajaksi

4) pyytää viranomaisilta ja muilta osallisilta lausunnot Kirkonseudun korttelin

 

258 asemakaavan muutosehdotuksesta 19.4.2017 mennessä

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 22.05.2017 § 198

 


Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin yhteensä 3 lausuntoa, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 22.05.2017.

Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan kustannuksia taustaselvityksineen on 17.05.2017 mennessä kertynyt yhteensä 4 539,17 euroa (alv 0 %).

Liitteenä seuraavat Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosta koskevat liiteasiakirjat:
- Kaavoittajan laatima vastine Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä 22.05.2017, liite 1
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutoksen kaavaselostus päivämäärällä 22.05.2017, liite 2
- Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutoksen kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä 22.05.2017, liite 3

Muu Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutosehdotuksen oheisaineisto:
- Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä 13.03.2017,

 

liite 4
on nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla www.pyhajoki.fi valtuuston hyväksymiskäsittelyyn saakka.

Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 52 §:n mukaisesti Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutoksen liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Valt 07.06.2017 § 67

 

 

 

Päätös:

 

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________

 

Khall 11.09.2017 § 330


Kirkonseudun korttelin 258 asemakaavan muutos sai lainvoiman Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilmoituksella 17.8.2017 ja tuli voimaan kunnan julkisella kuulutuksella 11.9.2017.

 

 

 

Liitteenä:

 

- Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilmoitus 17.8.2017

 

- Lainvoimaisuuskuulutus 11.9.2017

Ehdotus:

 

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa