Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 340

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 274

12.06.2017

Kunnanhallitus

§ 340

11.09.2017

 

Pyhäjoen kunnan retkeilyreitistö

 

Khall 12.06.2017 § 274

 


Pyhäjoelle on tarve suunnitella ja toteuttaa kunnollinen retkeilyreitistö, jotta ulkoharrastusmahdollisuudet olisivat tarpeeksi laadukkaat ja monipuoliset. On tärkeää, että jo olemassa olevia reittejä ja rakenteita (mm. Rautiperä, Kielosaari jne.) hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla nostamalla niiden tasoa rakentamalla mm. taukotupia, nuotiopaikkoja ja laavuja.

Pyöräily-, moottorikelkkailu- ja rullaluistelureitit sekä luontopolut ja uimapaikat tarvitsevat selkeät opasteet, esitteet ja kartat retkireiteistä ja paikoista. Myös niiden markkinointi sosiaalisessa mediassa, valokuvaaminen ja videot houkuttavat käyttämään palveluita. Parhalahdella sijaitsevan Tankokarin lintutorni on valtakunnallisesti huomattava ja aluetta tulee kehittää edelleen. Lintutorneja ja nuotiopaikkoja tulisi olla myös muissa satamissa.

Tavoitteena tulisi olla Pyhäjoen merellisyyden hyödyntäminen vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Pyhäjoki jokena tulee nostaa sille kuuluvaan arvoon maisemallisesti ja virkistyksen ja vapaa-ajanvieton vetovoimatekijänä. Ns. Jokivarren penkkatiet tulee tarkastella Pirttikosken rantaosayleiskaavan yhteydessä.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) perustaa Pyhäjoen kunnan retkeilyreitistön kehittämistä, rakentamista ja
ylläpidon suunnittelua varten työryhmän seuraavasti: Risto Kittilä (Pj),
Helena Sydänmetsä (sihteeri), Ari Pirkola, Heini Kittilä, Riikka Ylikauppila
ja Aimo Korpi.

2) toteaa, että työryhmän tehtävänä on kuulla Pyhäjoella toimivia yhdistyksiä
ja toimialaan liittyviä yrityksiä ja ottaa näkemykset huomioon kokonai-
suuteen soveltuvalla tavalla.

3) pyytää, että työryhmä laatii Leader- rahoituskehykseen soveltuvan hanke-
suunnitelman ja hankehakemuksen 30.9.2017 mennessä kunnanhalli-
tukselle.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti, että ryhmälle varataan suunnittelumäärärahaa 5.000 euroa Veden äärellä -hankkeeseen varatuista määrärahoista.
__________

 

Khall 11.09.2017 § 340


Retkeilyreitistön hankkeistaminen vaatii resurssoimista hankevalmisteluun, samoin kunnan markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen tulee edelleen panostaa.

Ehdotus:
Kunnanhallitus palkkaa kuvataiteilija Heini Kittilän määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 17.9.-17.11.2017, palkkaus 2.150 €/kk. Liitteenä Heini Kittilän raportti ajalta 1.2.-31.8.2017. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 3124 Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kunnanhallitus valitsi hankeryhmään lisäksi Vesa Ojanperän.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa