Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.09.2017/Pykälä 339

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 339

11.09.2017

 

Lausunto taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä

 

Khall 11.09.2017 § 339


Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnille 25.8.2017 lausuntopyynnön (LAPELY/2930/2017) taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä ajalle 1.1.2018-30.6.2018.

Lapin ELY-keskus pyytää lausuntoa

- Taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetus-

 

ten järjestämistarpeet.

Tietoa pyydetään myös

- Siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetäntä autoa

- Saatujen tarjousten lukumäärästä kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta kohteittain sekä

- Siitä, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrik- keisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana.

Oheismateriaalina lausuntopyyntö liitteineen.

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää lausua asiasta seuraavaa:

Pyhäjoelle on tarkoituksenmukaista lisätä yksi lupa nykyiseen verrattuna seuraavin perustein:

- Nykyinen lupamäärä on pieni verrokkikuntiin ja yleensä muiden kuntien lupamäärä/asukasluku suhteeseen nähden.
- Fennovoima Oy:n päätös ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle ja hank- keen käytännön toteutus tulee lisäämään kysyntää.

Oikeus käyttää esteetöntä autoa on viidellä henkilöllä.

Viimeinen toteutettu tarjouskilpailu keväällä 2015 koski koululaiskuljetuksia lukuvuosille 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018 pois lukien kaksi reittiä, jotka jatkuivat vielä vuoden optiosopimuksella. Kilpailutettavana oli yhteensä 22 reittiä, joista lähtökohtaisesti takseilla/pikkubusseilla liikennöitäviä 20. Kilpailussa saatiin kaksi kokonaistarjousta.

Sopimusrikkeisiin ei ole jouduttu puuttumaan, eikä palvelujen laadussa ole huomautettavaa.

Pyhäjoen kunta esittää Lapin ELY-keskukselle, että se vahvistaa vuodeksi 2018 Pyhäjoelle taksilupien enimmäismääräksi yhteensä 6 (4+2).

 

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa