Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 88

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 490

19.12.2016

Kunnanhallitus

§ 316

21.08.2017

Valtuusto

§ 88

30.08.2017

 

Parhalahden Kalastajainseura ry:n avustushakemus

 

44/00.04.02/2013, 32/02.05.01/2017

 

Khall 19.12.2016 § 490

 


Parhalahden Kalastajainseura ry:n varapuheenjohtaja Marko Oja kirjoittaa:

"Parhalahden Kalastajainseura ry
86110 Parhalahti

Pyhäjoen kunta
86100 Pyhäjoki

Avustushakemus

Parhalahden Kalastajainseura ry hakee Pyhäjoen kunnalta avustusta Tankokarin kala/venesataman ja kulkuväylän kunnostamiseen. Väylä on tällä hetkellä lähes läpipääsemättömässä kunnossa ja Liminkaojan virtausta ohjaava aallonmurtaja on kunnostuksen tarpeessa. Murtajan ulkopää on painunut niin ettei se ohjaa enää Liminkaojan virtausta ja maa-aines päätyy satama-altaan sisälle. Altaassa on liejua tällä hetkellä n. 1-1.2 m ja tilanne pahenee vuosittain. Merenpuoleisen hiekkajuonteen päälle on myös suunniteltu aallonmurtajaa joka estäisi tulevaisuudessa uuden hiekan siirtymisestä kaivettuun väylään.

Väylän avausta ja aallonmurtajan kunnostusta varten on lähetetty lupahakemus Ely-keskukseen. Lupa kattaa ensimmäisenä vuotena 500 kiintokuution siirtämisen merkityille läjityspaikoille. Kahden seuraavan vuoden aikana olisi tarkoitus jatkaa hanketta kyseisen 500 kiintokuution määrillä vuosittain siihen saakka että väylä on käyttökuntoinen. Välillä on varmasti vuosia ettei kaivutyötä voida toteuttaa talviaikaan.

Kalastajainseuran puitteissa käynnistetään kolmen vuoden projekti, jolloin seura tekee talkootyönä mahdollisimman paljon, mutta kaivu- ja ajotyö tilataan paikalliselta yrittäjältä.

Pyhäjoen kunnalta haettava avustus oli 15000 €/vuosi, jolla saataisiin satama ja väylä sellaiseen kuntoon, että se palvelisi käyttäjiään vuosiksi eteenpäin.

Tankokarin sataman käyttötarve on viimevuosina selkeästi lisääntynyt, johtuen Tervon sataman täyttymisestä sekä Fennovoiman voimalahankkeen käynnistymisestä. Poliisin ja rajavartiolaitoksen taholta on tiedusteltu sataman käyttömahdollisuudesta, mutta kunnollisen väylän puuttuminen estää Tankokarin käytön veneilysatamana.

Parhalahden Kalastajainseura ry

Johtokunnan puolesta:

Marko Oja
varapuheenjohtaja"

Oheismateriaalina suunitelma hankkeesta.

Ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää 10.000 euron avustuksen vuodelle 2017.
Vuosien 2018 ja 2019 mahdolliseen avustukseen palataan neuvottelussa, jossa kuullaan raportti v. 2017 tehdyistä toimenpiteistä ja saavutuksista.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 21.08.2017 § 316

 


Olli Roukala kirjoittaa 28.7.2017:

"Meillä ei pitänyt budjetti tämän ruoppauksen kanssa.
Liitteessä on lasku ruoppauksesta, on huomattavasti enemmän kuin budjetoitiin. Kalastusseuran tilillä on noin 15 000 €.
Toivoisin että tähän löytyisi jokin ratkaisu, millä hoidetaan tämä pikaisesti pois. Kunta on varautunut 30 000 euron avustuksella, mutta sekään ei nyt riitä.
Väylä on kyllä ruopattu ja osa satama-allasta on puhdistettu lietteestä. Pientä maisemointi työtä on vielä jäljellä, mutta niitä teemme talkoilla syksyn kuluessa.

Pahoittelen tilannetta."

Oheismateriaalina Parhalahden Kalastajainseuralle saapunut lasku ruoppauksesta.

Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää asiasta.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se myöntää 25.000 euron lisäavustuksen / lisämäärärahan vuodelle 2017. Avustus on kertaluonteinen ja sataman kunnostuksen tukeminen katsotaan loppuun suoritetuksi.
__________

 

Valt 30.08.2017 § 88

 

 

Päätös:

 

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa