Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 30.08.2017/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 331

05.09.2016

Kunnanhallitus

§ 8

16.01.2017

Kunnanhallitus

§ 150

24.04.2017

Kunnanhallitus

§ 283

10.07.2017

Valtuusto

§ 85

30.08.2017

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos - Hautausmaan uusi laajennusalue / OAS / Luonnos /Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

 

12/10.02.03/2016

 

Khall 05.09.2016 § 331

 


Asemakaavan muutos koskee Pyhäjoen kirkon ja hautausmaan eteläpuolella sijaitsevaa aluetta, joka rajautuu Kittiläntiehen.

 

Alueen itäpuolella sijaitsee Pyhäjoen vanhan pappilan pihapiiri ja länsipuolella on maisemallisesti arvokasta niittyaluetta. Kittiläntien eteläpuolella on Pyhäjoen Pohjoishaaran rantaan rajautuva asuinalue.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on saada Pyhäjoen seurakunnalle lisää hautausmaa-aluetta. Kirkon läheisyydessä sijaitsee vanha hautausmaa ja sen laajennusalue, joiden läheisyyteen myös uusi laajennusalue on sijoitettavissa. Seurakunta omistaa itäpuolisen osan Kittiläntien ja hautausmaan väliin jäävästä maa-alueesta, johon laajennus on suunnitteilla. Seurakunta on teettänyt alueesta esiselvityksen pohjatutkimuksineen ja teettää myös hulevesiselvityksen.

 

Hautausmaan alueen laajennukseen on sisällytetty myös kirkkoalueen lähelle uurna- ja sirotteluhautausmaa-alue. Kittiläntien varteen on tarkoitus sijoittaa myös pysäköintialue (noin 50 autopaikkaa). Hautausmaan alueen laajennus edellyttää asemakaavamuutosta.

Varsinainen rakennessuunnittelu on mahdollista tehdä siinä vaiheessa, kun alueelle on laadittu asemakaavan muutos, joka mahdollistaa alueen käyttöönoton hautausmaa-alueena.

Pyhäjoen kunnan runkokaavoituksen ohjausryhmä käsitteli hautausmaan laajennusasiaa kokouksessaan 7.6.2016 ja päätti, että kunta vastaa kaavanlaadinnasta kustannuksineen ja runkokaavoituksen puitteissa laaditaan kaavamuutos. Seurakunnan ei tarvitse tehdä kaavoitusaloitetta, mutta seurakunnan kanta otetaan huomioon selvitysten osalta.

Runkokaavoituksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.8.2016 laittaa vireille hautausmaan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman syyskuun alussa.

Alustavan aikataulun mukaan hautausmaan laajennusalueen muutoksen luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 5.10.2016 ja muutosluonnos asetetaan nähtäville sen jälkeen.

Liitteenä:
- Kirkonseudun asemakaavan muutos -Hautausmaan uusi laajennusalue, osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä 5.9.2016
- Kuulutus päivämäärällä 5.9.2016

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) hyväksyy Kirkonseudun asemakaavan Hautausmaan uuden laajennus-
alueen muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman( OAS päivä-
määrällä 5.9.2016). OAS:ia voidaan tarvittaessa päivittää

2) kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta 10.9.2016 ilmestyvässä
Kuulumiset lehdessä ja 13.9.2016 Pyhäjoen kunnan internet ilmoitus-
taululla ja kunnan ilmoitustaululla

3) lähettää OAS:in tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 16.01.2017 § 8

 


Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa 5.10.2016.
Runkokaavoituksen ohjausryhmä käsitteli suunnitelmia kokouksessaan 22.11.2016.

Liitteenä seuraavat Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen lunnosvaiheen asiakirjat:
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, luonnosvaiheen kaavakartta A3-piennöksenä, päivämäärällä 16.1.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, luonnosvaiheen kaavaselostus, päivämäärällä 16.1.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, luonnosvaiheen lausuntopyyntö, päivämäärällä 16.1.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, luonnosvaiheen kuulutus, päivämäärällä 16.1.2017

Muu Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen valmisteluaineisto:
- Päivitetty OAS, päivämäärällä 16.1.2017
- Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä 27.8.2012
- Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä 31.1.2012
- Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan 2025 muinaisjäännösinventointi 2014
- Luonnosvaiheen havainnekuva päivämäärällä 16.1.2017
ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla kaavamuutoksen luonnosvaiheen nähtävilläoloajan.

Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

1) hyväksyy Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asema-
kaavanmuutoksen luonnosvaiheen kaavakartan ja kaavaselostuksen,
päivämäärällä 16.1.2017

2) asettaa Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asema-
kaavanmuutoksen, luonnosvaiheen valmisteluaineistoineen yleisesti
nähtäväksi 24.1.2017 - 23.2.2017 väliseksi ajaksi liitteenä olevan
kuulutuksen mukaisesti

3) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muita osallisilta liitteenä olevan
lausuntopyynnön mukaisesti 23.2.2017 mennessä.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - -
Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Risto Kittilä poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
__________

 

Khall 24.04.2017 § 150

 


Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutosehdotus

 

Runkokaavoituksen ohjausryhmä käsitteli suunnitelmia kokouksessaan 4.4.2017.

 

Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutoksen luonnosvaiheesta saatiin 3 lausuntoa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen epävirallinen kannanotto, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 24.4.2017.

Liitteenä seuraavat Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen asiakirjat:

 

- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos,

 

vastine luonnosvaiheesta saatuihin lausuntoihin, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, ehdotusvaiheen kaavakartta A3-piennöksenä, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, ehdotusvaiheen kaavaselostus, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, ehdotusvaiheen lausuntopyyntö, päivämäärällä 24.4.2017
- Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavanmuutos, ehdotusvaiheen kuulutus, päivämäärällä 24.4.2017

Muu Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen oheisaineisto:
- Päivitetty OAS, päivämäärällä 24.4.2017
- Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä 27.8.2012
- Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä 31.1.2012
- Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan 2025 muinaisjäännösinventointi 2014
- Luonnosvaiheen havainnekuva päivämäärällä 16.1.2017
ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla kaavamuutoksen ehdotusvaiheen nähtävilläoloajan.

Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus

 

 

1) hyväksyy Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asema-
kaavanmuutoksen luonnosvaiheen lausuntojen vastineen päivämäärällä 24.4.2017

2) hyväksyy Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asema-
kaavamuutoksen ehdotusvaiheen kaavakartan ja kaavaselostuksen,
päivämäärällä 24.4.2017

3) asettaa Kirkonseudun hautausmaan uuden laajennusalueen asema-
kaavanmuutoksen, ehdotusvaiheen oheisaineistoineen yleisesti
nähtäväksi 2.5.2017 - 2.6.2017 väliseksi ajaksi liitteenä olevan
kuulutuksen mukaisesti

4) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muita osallisilta liitteenä olevan
lausuntopyynnön mukaisesti 2.6.2017 mennessä.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Khall 10.07.2017 § 283

 


Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksen hyväksyminen

 

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin yhteensä 5 lausuntoa, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä 10.07.2017.

Kirkonseudun hautausmaan laajennuksen asemakaavan laadinnan tavoitehinta on 10 700 euroa (alv 0 %).

 

Kustannuksia taustaselvityksineen on 30.06.2017 mennessä muodostunut yhteensä 8 300 euroa (alv 0 %).

Liitteenä:
Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutosta koskevat liiteasiakirjat:
- Kaavoittajan laatima vastine Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin päivämäärällä 10.07.2017, liite 1
- Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksen kaavaselostus päivämäärällä 10.07.2017, liite 2
- Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksen kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä 10.07.2017, liite 3

Muu Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutosehdotuksen oheisaineisto:
- Päivitetty OAS, päivämäärällä 24.4.2017
- Maisemaselvitys Vanhantien ympäristö päivämäärällä 27.8.2012
- Pyhäjoen luontoselvitys päivämäärällä 31.1.2012
- Pyhäjoen keskustan osayleiskaavan 2025 muinaisjäännösinventointi 2014
- Luonnosvaiheen havainnekuva päivämäärällä 16.1.2017
ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla www.pyhajoki.fi valtuuston hyväksymiskäsittelyyn saakka.

Asian valmistelijana on toiminut kaavoitusvastaava Pirkko Tuuttila.

Ehdotus:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 52 §:n mukaisesti Kirkonseudun Pyhäjoen seurakunnan hautausmaan laajennuksen asemakaavan muutoksen liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Valt 30.08.2017 § 85

 

 

Päätös:

 

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa