Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.06.2017/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 65

15.06.2017

 

Nuorisovaltuuston perustaminen ja toimintasääntö

 

Sivltk 15.06.2017 § 65

Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan kaiken ikäisten

 

kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista.

 

Lain 22 §.n mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, sekä mm. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin. Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Uusia osallistumisoikeuksia sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta.

 

 

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) 24 §:ssä todetaan nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta. Nuorisolaissa todetaan, että nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissä asioissa.

 

Pyhäjoen lukion sekä Saaren koulun oppilaskunnat ovat valmistelleet nuorisovaltuuston toimintasääntöä Riikka Ylikauppilan ja Antero Tervosen avustamina.

Toimintasääntöluonnos ohessa.


Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta merkitsee nuorisovaltuuston toimintasääntöluonnoksen tietoonsa ja esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa nuorisovaltuuston ja hyväksyy sille luonnoksen mukaisen toimintasäännön.

 

 

 

Päätös:

 

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa