Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.06.2017/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 58

15.06.2017

 

Sivistyslautakunan kokousten pitäminen ja pöytäkirjojen nähtävilläpito

 

Sivltk 15.06.2017 § 58

Pyhäjoen kunnan hallintosäännön 43 § mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa.

 

 

Kuntalain 140 § 1 mom. mukaan: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä."

 

 

 

Esittelijän ehdotus:

 

Sivistyslautakunta päättää:

 

1) Pitää kokouksensa vuonna 2017 tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo 18.00 kunnatalolla, kunnahallituksen kokoushuoneessa.

-

2) Jotta kokous on laillisesti koolle kutsuttu, on kokouskutsu lähetettävä neljä

 

päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan sähköpostiviestinä, jolla ilmoitetaan esityslistan olevan saatavilla sähköisessä kokoushallinnassa.

 

3) Pitää pöytäkirjansa yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 § edellyttämällä tavalla viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouspäivästä.

 

 

 

Päätös:

 

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa