Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.06.2017/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Sivistyslautakunta

§ 6

19.01.2017

Sivistyslautakunta

§ 55

18.05.2017

Kunnanhallitus

§ 240

29.05.2017

Sivistyslautakunta

§ 66

15.06.2017

 

Palvelussuhteiden vakinaistaminen/Jaana Mehtälä

 

Sivltk 19.01.2017 § 6

 

Työsopimuslain 3 § mukaan:"Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina."

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 § mukaan:"Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.

 

 

Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii."

Pyhäjoen sivistystoimen palveluksessa seuraaville henkilöille on tehty useita määräaikaisia työsopimuksia/annettu viranhoitomääräys ilman, että määräaikaisuudelle on perustetta:

Karkulahti Merja, perhepäivähoitaja

 

Rantala Piia, perhepäivähoitaja

 

Suni Paula, lähihoitaja

 

Rantala Teija, perhepäivähoitaja
Kati Koutonen, luokanopettaja

 

Maija Helaakoski, koulunkäynnin ohjaaja

 

 

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää vakinaistaa seuraavien henkilöiden palvelussuhteet:
Karkulahti Merja, perhepäivähoitaja

 

Rantala Piia, perhepäivähoitaja

 

Suni Paula, lähihoitaja

 

Rantala Teija, perhepäivähoitaja
Kati Koutonen, luokanopettaja

 

Maija Helaakoski, koulunkäynnin ohjaaja

 

 

 

Päätös:

 

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Sivltk 18.05.2017 § 55

 

Työsuhteita 19.1.2017 § 6 vakinaistettaessa päivähoidon johtaja Titta Hinkula on muiden, vakituisiksi tulleiden työsuhteiden ohella esittänyt myös Jaana Mehtälän työsuhteen vakinaistamista. Jaana Mehtälältä on kuitenkin puuttunut kelpoisuus, jonka hän nyt on saavuttanut. Kelpoisuuden puuttuminen on ollut myös peruste määräaikaisille työsopimuksille, joten työsuhteen vakinaistamiselle ei ole samanlaisia perusteita. Muuten Jaana Mehtälä kuitenkin vertautuu niihin työntekijöihin, joiden työsuhde on em. päätöksellä vakinaistettu.

 

 

Liiteenä päivähoidon johtaja Titta Hinkulan asiaa koskeva selvitys ja esitys.

 


Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää pyyttää kunnahallituksen lupaa vakinaistaa Jaana Mehtälän työsuhde.

 

 

 

Päätös:

 

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Khall 29.05.2017 § 240

 


Ehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää sivistyslautakunnalle luvan vakinaistaa Jaana Mehtälän työsuhde.

 

 

Päätös:

 

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

 

Sivltk 15.06.2017 § 66

Esittelijän ehdotus:
Sivistyslautakunta päättää vakinaistaa Jaanan Mehtälän työsuhteen.

 

 

 

Päätös:

 

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa