Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.01.2017 klo 17:00 - 18:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
30   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
31   Pöytäkirjantarkastajien valinta
32   Muut mahdolliset asiat
33   Tiedoksi annettavat asiat
34   Kiinteistönluovutusilmoitukset
35 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen
36 Kirkonseudun ja Saarenalueen asemakaavan muutos Niskan alueella / OAS / Päivitetty OAS Pyhäjokitalo hankekaava / Luonnos
37 Virastotien ja valtatie 8 risteysalueen liikekorttelin 197 asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen / Lainvoimaisuus
38 Karhunnevankankaan - Toukkalankallion tuulipuiston osayleiskaava / Kaavoitusaloite / Kaavoittaja / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus / Osayleiskaavan hyväksyminen / Lainvoimaisuus
39 Pyhäjoen Vanhatien liikennejärjestelyt / Toimenpidesuunnitelma ja tarjous / Pyhäjoen Vanhantien toimenpidesuunnitelma / Pyhäjoen taajamasuunnittelu, tie- ja rakennussuunnitelma / Ympäristösuunnittelun työpajat / Tie- ja rakennussuunnitelmien yleisötilaisuus
40   Työllisyystilanne 30.12.2016
41   Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat
42 Pyhäjoen kunnan hankintaohje / Päivitys
43   Toimistosihteerin (tulkki) toimi / Haastatteluryhmä ja haastateltavat
44   Asuntosihteerille delegoitavat tehtävät
45   Perintäpalveluiden ulkoistaminen
46   Henkilöstöhallinnon ohjelmapäivitys
47 Pakolaisten vastaanottoa koskeva sopimus
48   Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma
49   Pyhäjoen maankäyttöstrategian päivittäminen
50   Rahoitushakemus kunnia- ja muistolaattahankkeeseen / Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta- ja Sotilaspoikaperinne ry
51   Reijo Nikulan testamenttirahaston käyttö v. 2017
52   Lausunto käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärästä
53 Puskakorvenkallion tuulipuistohanke / Lausunto YVA-ohjelmasta
54 Elävät kylät -kyläkilpailu 2014-2018
55 Jukka Juola, perustettavan yhtiön lukuun / Varaussopimus (kortt.708 tontti 1) / Liite varaussopimukseen / Uusi varaussopimus (Energia Kiinteistöt Oy)
56 Energia Kiinteistöt Oy / Varaussopimus (kortt 704, tontti 10) / Uusi varaussopimus
57   Kauppakirja Salmela / Pyhäjoen kunta / Kauppakirjan siirto / Jatkoaika rakentamisvelvoitteeseen
58   Kauppakirja Pyhäjoen Rakennus Oy / Pyhäjoen kunta / Jatkoaika rakentamisvelvoitteeseen

Osallistuja Tehtävä
Pahkala Matti puheenjohtaja
Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja
Flink Eija jäsen
Kallio Tenho jäsen
Peltoniemi Raino jäsen
Pirkola Ari varajäsen
Soronen Matti kunnanjohtaja
Kittilä Risto valtuuston puheenjohtaja
Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja
Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla 6.2.2017 klo 9.00-16.00