Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.02.2016 klo 17:00 - 19:15 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3Aluehallintoviraston lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdysveden ottorakenteiden rakentamisesta sekä meriväylän kaivamisesta / Vastine Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle & Vaasan hallinto-oikeudelle
  4Aluehallintoviraston lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen jäähdysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamisesta ja valmisteluluvasta / Vastine Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle & Vaasan hallinto-oikeudelle / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
  5 Aluehallintoviraston lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen vesitaloushankkeisiin liittyvien ruoppausmaiden läjittämisestä merialueelle ja valmistelulupahakemuksesta / Vastine Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle & Vaasan hallinto-oikeudelle / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
  6 Teknisen lautakunnan tehtävät
  7 Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 2014 -2016
  8Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lausuntopyyntö, Pyhäjokisuun Vesi Oy:n paineviemärin ja valokuitukaapelin rakentaminen Liminkajoen alitse ja valmistelulupa / Pyhäjoen teknisen lautakunnan lausunto
  9 Teknisen lautakunnan laskujen vastaanottajat
  10Teknisen lautakunnan nimenkirjoitukseen oikeutetut / Muutokset 1.1.2016
  11Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen 2015
  12Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet
  13 Talousarvion toteutuma 31.01.2016
  14 Teknisen osaston talvilomalista
  15Ely-keskuksen & Raahen seutukunnan kuntien liikenneturvallisuustoimijatyön jatkaminen 2016-2018 / Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustoimijatyön käynnistyminen toimikaudeksi 2016-2018
  16 Aatosvainion asemakaava-alueen infrastruktuurin hankesuunnitelmat /Aatosvainion infran rakentamisen aikaiset rakennuttamis- ja valvontatehtävät
  17 Rautiperän liikunta- ja virkistysalueen kehittämishankkeen esteettömyyslausunto / Rautiperän maanrakennustöiden rakennussuunnitelmien ja urakkaohjelman laatijan valinta sekä valvojan valinta
  18Tienpidon hankinnat ELY-keskuksissa keskitys neljälle hankinta-alueelle
  19Asukasvalitus / Hanhikiven kivenlouhimoiden tarkastuskäynti ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
  20Ympäristöluvanvaraista toimintaa koskevan valvontatoimivallan siirto ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
  21Liikenneturvallisuustoimijan työ Oulun eteläisellä alueella vuonna 2016
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja
  Hietala Jukka-Pekka jäsen
  Impola Anja jäsen
  Jukkola Jaakko jäsen
  Nousiainen Matti jäsen
  Haapakoski Mika varajäsen
  Tuuttila Pirkko esittelijä
 
 Nähtävilläolo  
 
  tekninen osasto tiistaina 16.2.2016 klo 8.00 - 16.00