Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjoen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhajoki.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.09.2015 klo 17:00 - 20:15 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  82 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  83 Tiedoksi annettavat asiat
  84P ja S Lumiaho Oy:n maa-aineksen ottamislupa / kallionlouhinta Pyhäjoen Liminkakylällä tilalla Kattilakangas RN:O 625-402-80-0
  85Morenia Oy:n maa-aineksen ottamislupa / kallionlouhinta Pyhäjoen Parhalahdella tilalla Parhaniemi RN:O 625-403-17-9 / Maa-aineksen ottamisen1. laajennuslupa / kallionlouhintalupa
  86Maisematyölupapäätös puiden hakkuuseen Pyhäjoen kunnan Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavan korttelissa 1 (EN-1) ja M-2 alueella (6 m aitalinjan molemmin puolin) / Oikaisuvaatimus Pro Hanhikivi ry 2.4.2015 / Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
  87Aluehallintoviraston lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdysveden ottorakenteiden rakentamisesta sekä meriväylän kaivamisesta / Vastine Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle & Vaasan hallinto-oikeudelle
  88Aluehallintoviraston lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen vesitaloushankkeisiin liittyvien ruoppausmaiden läjittämisestä merialueelle ja valmistelulupahakemuksesta / Vastine Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle & Vaasan hallinto-oikeudelle
  89Aluehallintoviraston lausuntopyyntö Fennovoima Oy:n Hanhikiven ydinvoimalaitoksen jäähdysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamisesta ja valmisteluluvasta / Vastine Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle & Vaasan hallinto-oikeudelle
  90Aluehallintoviraston lausuntopyyntö Pyhäjoen kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle Raahen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamisesta / Pyhäjoen kunnan teknisen lautakunnan lausunto
  91 Museoviraston lausunto koskien Hanhikiven muinaisjäännöksen huomioimista ydinvoimalaitoshankkeessa
  92 Paloaseman ja kunnantalon varavoimajärjestelmän hankinta / Tarjoukset
  93Pörkäntien palanut rivitalo / Vakuutusyhtiön korvaus / Poliisin tutkinnan päätös
  94 Teknisen lautakunnan nimenkirjoitukseen oikeutetut
  95Nimetön Hyvärinen Rauta yksityistien hakemus talokohtaiselle yksityistielistalle 2015
  96Pyhäjoen kunnan lausunto Paula Häkkilän & Jussi Haapaniemen poikkeamislupahakemukseen kiinteistölle 625-406-0033-0029 / Oikaisuvaatimus ja lausunto Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle poikkeamislupahakemuksesta / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös
  97Kiinteistöpäällikön virka / Kiinteistöpäällikön määräaikainen virka
  98 Talousarvion toteutuma 31.8.2015
  99Vuoden 2016 talousarvion ja 2016-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet / Tekninen lautakunta
  100 Teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 talousarviosuunnitelma
  101Rudus Oy:n maa-aineksen ottamislupa / kallionlouhinta Pyhäjoen Parhalahdella tilalla Parhaniemi RN:O 625-403-17-9 / päätöksessä olevan virheen korjaaminen / 1. laajennuslupa
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Helaakoski Matti puheenjohtaja
  Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja
  Hietala Jukka-Pekka jäsen
  Impola Anja jäsen
  Jukkola Jaakko jäsen
  Nousiainen Matti jäsen
  Tuuttila Pirkko esittelijä
  Ojanperä Vesa  asiantuntija
 
 Nähtävilläolo  
 
  Kunnantalon tekninen osasto ti 22.9.2015 klo 9.00-16.00.